Projektering


Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger på projektering av el- och teleanläggningar.
Vi erbjuder handlingar i projektets alla olika faser, från förfrågningsunderlag till detaljprojektering och vi arbetar med alla typer av installationsobjekt.
Vi arbetar med 2D eller 3D-modellering efter kunds önskemål inom fackområdena kraft, belysning, KNX, data, telesystem och hiss.

Installationsledning


Vi erbjuder installationsledning och samordnade provningar.
Installationsledning får en allt mer betydande roll i byggprojekt och som installationsledare blir vi en länk mellan beställare eller entreprenör och installatörerna.

Vi utför samordning, tidsplanering, ekonomiuppföljning och teknikkontroll och ser till att beställaren får ett välfungerande installationssystem enligt gällande krav och avtal.

Besiktning


Vår uppgift som besiktningsman är att på kundens uppdrag fastställa att elanläggningen uppfyller gällande entreprenadavtal, standarder och säkerhetsföreskrifter som kan styra elinstallationens utförande.

Vi erbjuder besiktningar utifrån olika behov som exempelvis entreprenadbesiktningar, elsäkerhetsbesiktningar och statusbesiktningar.

Kalkyler


Vi utför anbuds-, budget- och systemhandlingskalkyler för alla typer av anläggningar, såväl ombyggnationer som nybyggnationer.
Med hjälp av vår långa erfarenhet vad gäller installationer, våra kompetenta, erfarna och kundorienterade medarbetare kan vi försäkra oss om att vår kund får en exakt kalkyl.
Vi använder oss av beprövade kalkylprogram för våra kalkyler.

Utredningar


Vi gör bedömningar av elanläggningars tillstånd gentemot gällande säkerhetsföreskrifter och standarder
Vi utför uppmätning av effektförbrukning och energieffektivitet i fastigheter.
Vi utreder eventuella utbyggnadsmöjligheter för elcentraler, bedömningar av belysningsarmaturers standard, ljusnivå med mera.

Granskning


Vi säkerställer att handlingar uppfyller branschstandard och myndighetskrav genom oberoende granskning av handlingar.

KNX-programmering


Med KNX-systemet blir det omöjliga äntligen möjligt. Knyt ihop belysning, värme/kyla, ventilation, larm/övervakning, solskydd, ljud med hjälp av ett kontrollsystem. En KNX-installation säkerställer att övervakningen och styrningen av ditt hem eller din fastighet sker på ett framtidssäkert sätt.