Vi är Holmqvist Elteknik

…och engagemang i kombination med ett genuint intresse för elteknik är vår grej!

Projektering

Vi erbjuder kompetens inom kraftförsörjning, kanalisation, belysning, potentialutjämning, kommunikation, larm, säkerhet, signal samt hiss- och transportanläggningar.

Installationsledning

Våra tjänster inom teknisk projektledning för installationer täcker in olika stödfunktioner inom hela byggprocessen från tidiga utredningsskeden under projektering samt medverkan vid produktion fram till överlämnandet till den slutliga brukaren.

Besiktning

Vi erbjuder besiktningar utifrån olika behov som exempelvis entreprenadbesiktningar, elsäkerhetsbesiktningar och statusbesiktningar.

Kalkyler

Vi utför anbuds-, budget- och systemhandlingskalkyler för alla typer av anläggningar.

Utredningar

Vi gör bedömningar av elanläggningars tillstånd gentemot gällande säkerhetsföreskrifter och standarder.

Granskning

Vi säkerställer att handlingar uppfyller branschstandard och myndighetskrav genom oberoende granskning av handlingar.

Nu söker vi nya medarbetare!

Vi har spännande saker på gång i huvudstaden. Ett kontor som behöver fyllas med goa medarbetare och roliga uppdrag som skall utföras. Hos oss får du ett familjärt bolag, engagerade och glada medarbetare, högt i tak och alla får vara med och styra vår gemensamma resa. In och sök ditt nästa jobb nu!

Vi skapar värde!

Holmqvist Elteknik erbjuder tekniska konsulttjänster som skapar värde för kunder inom områdena el-, tele- och transportsystem. Vår vision är att vara en partner som gör skillnad och skapar värde för både medarbetare och kunder. 
Att krav och målsättning blir uppfyllda så att projekten överstiger uppdragsgivarens förväntningar på praktiska och funktionsdugliga lösningar.

Har du frågor? Hör av dig till oss

Vi på Holmqvist Elteknik har över 20 års erfarenhet inom området. Hög service och kvalité är väldigt viktigt för oss och att du som kund ska känna dig trygg i ditt val av leverantör. Vi vill gärna prata med dig, hör av dig till oss så pratar vi vidare.